เชพบ๊ะใน Facebook
เข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบสถานะพัสดุ

boxes

สินค้าในตะกร้า

รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

ราคาน้ำมัน/อัตราแลกเปลี่ยน

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
เงื่อนไขและข้อตกลง
1.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจที่จะใช้บริการฝากซื้อสินค้า ประมูลสินค้าและชำระค่าบริการต่างๆ(โปรดสอบถามเพื่อความเข้าใจ และความถูกต้อง)
2. ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนสมาชิกและกรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วนในหน้า ลงทะเบียน รวมทั้งส่งรายละเอียดสินค้าและที่อยู่ในการส่งสินค้า  ให้ครบถ้วน เพื่อทำการจัดส่งสินค้า ในหน้า สถานที่จัดส่ง เพื่อทางร้านจะได้ทำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
3.  หลังจากทางร้าน ได้รับข้อมูลการสั่งซื้อจากลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเราจะดำเนินการตอบกลับรายการสั่งซื้อของลูกค้า ด้วยการส่งEmailยืนยันสถานะการสั่งซื้อ
4. หลังจากลูกค้าชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งให้ทางร้านทราบ โดยทำการติดต่อและส่งรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล หลังจากตรวจสอบข้อมูล ทางร้านจะดำเนินการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป
5. ทางร้านจะแจ้งEmailให้ลูกค้าทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสถานะการสั่งซื้อ
6. หลังจากส่งสินค้าทางร้านจะส่งหมายเลข Tracking Number ให้ทางEmailเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบสถานการณ์ส่งสินค้า
7. ถ้าลูกค้าไม่ได้รับของภายใน 30 วัน ทางร้านจะรับผิดชอบส่งสินค้าตัวใหม่ให้

เงื่อนไขการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า
1. ในกรณีที่สินค้ามีความเสียหายจากการขนส่ง ท่านสามารถส่งสินค้าคืนบริษัทได้ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า เพื่อเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่
2. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนให้กับทางร้าน
3. ทางร้านจะไม่รับผิดชอบในกรณีสินค้าที่คืนสูญหาย หรือส่งมาไม่ถึงทางร้าน

เงื่อนไขอื่น ๆ
1. ทางร้านจะทำการส่งสินค้าเมื่อได้รับการยื่นยันการสั่งซื้อและได้ชำระเงินแล้วเท่านั้น
2. ทางร้านจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสินในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากการกรอกใบสั่งซื้อสินค้า
3. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า ราคา และข้อมูลสินค้าในกรณีที่เกิดความผิดพลาด  เนื่องจากการพิมพ์ สินค้าหมด หรือสินค้าขาดตลาด
4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า